Кофейни на улице Арбат

  • Dunkin' Donuts, 119002, Москва, ул. Арбат, 45
  • Starbucks, 119002, Москва, ул. Арбат, 19/2

Все объекты на улице улица Арбат д.37/2 с.2